Aktuellt


Stipendier 2022

8 dec 2021
FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf’s STIPENDIER

Kära medlemmar! Nu är det dags att ansöka om stipendier. Då du ansöker samtliga stipendier, bifoga en realistisk plan och budget samt meddela om du kan förverkliga projektet med ett mindre belopp än vad du ansökt. Stipendieansökningar som överstiger ett belopp på mer än 700 € beaktas inte. Styrelsen har i år beslutat att prioritera kursavgifter samt inträdesbiljetter.

Samtliga stipendieansökningar sänds som PDF per e-post till fss@skadespelare.fi eller per post till kansliet.

FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf
JOHANNESBRINKEN 2 C 24
00120 HELSINGFORS

STIPENDIER UR SKÅDESPELARNAS STIPENDIEFOND
(I första hand ej för studerande)

Stipendierna är avsedda för våra medlemmars fortbildning, samt för att möjliggöra berikande resor i syfte att studera teater. Ändamålet bör framgå av den fritt formulerade ansökan. Kostnadskalkyl skall också bifogas.

En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 28.2.2022 kl.23:59.

Stipendiet ska redovisas senast inom ett år efter beviljandet.
 
AUGUST ARPPES RESESTIPENDIER

”… att sökas av högst 40 år gammal, vid svenskspråkig teater i Finland anställd sujett för studieresa till Sverige, Tyskland och/eller Österrike. Rese- och studieplan samt åldersintyg bör medfölja ansökan…”

◆ sujett = skådespelare/skådespelerska
◆ som åldersintyg godtas t.ex. kopia på identitetsbevis, körkort etc.
◆ Förbundets styrelse har utvidgat donatorns strikta bestämmelser om att endast vid teater anställd kan söka stipendium till att omfatta även personer med ”avtal för gästande skådespelare”. Meddela i detta fall vilken pjäs avtalet gäller.
◆ En kort redogörelse över hur medlen använts skall tillställas styrelsen senast ett år efter det att stipendiet beviljats.
◆ En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 28.2.2022 kl. 23:59.
 • 15 nov 2021 FSS medlemsenkät 2021

  Hej FSS medlem!

  Förra året gjorde FSS en enkät med vilken vi ville samla ihop våra medlemmars behov och önskemål för vad FSS kan och ska vara. En av de saker som framkom var att det finns ett behov a...

  Läs mera
 • 19 jan 2021 Stipendier 2021

  FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf’s STIPENDIER STIPENDIER UR SKÅDESPELARNAS STIPENDIEFOND( I första hand ej för studerande ) Stipendierna är avsedda för våra medlemmars fortbildning, samt för att...

  Läs mera