Styrelse & funktionärer 2023

Johan Aspelin , ordförande

Ville Sandqvist, viceordförande

Suppleant: Niklas Häggblom (frilans)

Anna Hultin (Svenska Teatern)
Suppleant: Sonia Haga (Svenska Teatern)

Alexander Wendelin (Lilla Teatern)
Suppleant:Maria Ahlroth (Viirus)

Kajsa Ek (frilans)
Suppleant: Matteus Blad (frilans)

Daniela Franzell (Åbo Svenska Teater)
Suppleant: Jerry Wahlforss (Åbo Svenska Teater)

Tove Qvickström (Wasa Teater)
Suppleant:  Markus Lytts (Wasa Teater)

Stella Laine (Unga Teatern)
Suppleant: Frank Skog (Unga Teatern)

Tom Rejström (frilans)
Suppleant: Martin Paul

Observatörer (Teaterhögskolan):
S3: Folke Narin och Sara Pirhonen

Förbundets verksamhetsgranskare:
Stina Engström (Saga Sarkola suppleant)
Mikael Andersson ( Harriet Abrahamsson suppleant)

FSS representanter i Finlands Skådespelarförbunds fullmäktige 2019-2021:

Harriet Abrahamsson
Johan Aspelin
Kajsa Ek
Riko Eklundh
Patrick Henriksen
Herman Nyby
Daniela Franzell
Stella Laine
Emelie Zilliacus

Pensionärerna representeras av:
Thomas Backlund
Janina Berman