Kontaktuppgifter

Finlands Svenska Skådespelarforbund r.f.
Johannesbrinken 2 C 24,
00120 Helsingfors

ordf Johan Aspelin +358405133091
johan@skadespelare.fi

sekr  Nina Pirttimäki
fss@skadespelare.fi

Ta kontakt