Aktuellt


Stipendier 2021

19 jan 2021

FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf’s STIPENDIER

 

STIPENDIER UR SKÅDESPELARNAS STIPENDIEFOND

( I första hand ej för studerande )

 

Stipendierna är avsedda för våra medlemmars fortbildning, samt för att möjliggöra berikande

resor i syfte att studera teater. Ändamålet bör framgå av den fritt formulerade ansökan. Kostnadskalkyl skall också bifogas.

 

En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 28.2.2021.

Stipendiet ska redovisas senast inom ett år efter beviljandet.

 

AUGUST ARPPES RESESTIPENDIER

 

”… att sökas av högst 40 år gammal, vid svenskspråkig teater i Finland anställd sujett för

studieresa till Sverige, Tyskland och/eller Österrike. Rese- och studieplan samt åldersintyg

bör medfölja ansökan…”

 

◆ sujett = skådespelare/skådespelerska

◆ som åldersintyg godtas t.ex. kopia på identitetsbevis, körkort etc.

◆ Förbundets styrelse har utvidgat donatorns strikta bestämmelser om att endast vid

teater anställd kan söka stipendium till att omfatta även personer med ”avtal för gästande skådespelare”. Meddela i detta fall vilken pjäs avtalet gäller.

◆ En kort redogörelse över hur medlen använts skall tillställas styrelsen senast ett år

efter det att stipendiet beviljats.

◆ En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 28.2.2021.


Samtliga stipendieansökningar sänds till

 

FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf

JOHANNESBRINKEN 2 C 24

00120 HELSINGFORS

 

 • 8 dec 2021 Stipendier 2022

  FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf’s STIPENDIER

  Kära medlemmar! Nu är det dags att ansöka om stipendier. Då du ansöker samtliga stipendier, bifoga en realistisk plan och budget samt meddela om du...

  Läs mera
 • 15 nov 2021 FSS medlemsenkät 2021

  Hej FSS medlem!

  Förra året gjorde FSS en enkät med vilken vi ville samla ihop våra medlemmars behov och önskemål för vad FSS kan och ska vara. En av de saker som framkom var att det finns ett behov a...

  Läs mera