Aktuellt


KOPIOSTO STIPENDIER

1 aug 2013

Stipendier till FST:s frilansare för inspelningar i utbildningssyfte

Av ersättningarna för 2012 års inspelningar i undervisningssyfte delas totalt 69.000 euro ut i sti-pendier till FST:s frilansare.

Stipendierna kan sökas av personer som har bidragit till skapandet av ett av-verk som har visats i kanalen YLE Fem år 2012. I sin anhållan ska personen specificera vilka program han eller hon har varit med om att utarbeta åt YLE Fem år 2012 samt i hur stor utsträckning och i vilken uppgift han eller hon har deltagit i arbetet. För de som är anställda vid Yleisradio och MTV (månadsbasis eller annan periodbasis) finns för samma ändamål KOURA-fonden, vilket innebär att denna ansök-ningsprocess inte angår dem.

Summan som utdelas utgör kanalens relativa andel av de avtalsenliga inspelningarna i undervis-ningssyfte. Stipendiet beviljas flera sökande och dess storlek kan variera. Man stannade för sti-pendieförfarandet, eftersom det skulle bli så dyrt att redovisa ersättningarna på individnivå att det skulle bli inte mycket ersättningar kvar att dela ut.

Ett stipendium kan sökas till exempel för yrkesmässig fortbildning och utveckling, utveckling av ett program eller för annat motsvarande bruk. Av ansökan bör stipendiets användningsändamål och den penningsumma som söks framgå. Stipendier beviljas inte retroaktivt och inte heller för redan pågående användningsändamål. De fritt formulerade ansökningarna bör sändas in före den 31 august 2013 på adressen: Kopiosto / FST:s stipendier, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors.

I fjol beviljades dessa stipendier för sammanlagt 46.000 euro åt 16 personer.

Alla sökande meddelas skriftligen huruvida de har beviljats ett stipendium eller inte hösten 2013. Stipendiemottagarna publiceras på Kopiostos webbplats och i Kopiosto Uutiset. Stipendiemotta-garna förbinder sig att sända in en fritt formulerad rapport om användningen av stipendiet till Kopiosto inom ett år det beviljats. Vid underlåtelse att rapportera kan stipendiet krävas tillbaka.

 • 11 okt 2013 VIKTIG INFORMATION till den som deltar i castingen av Mamma Mia på Svenska Teatern:

  Underteckna inte ett kontrakt för gästande skådespelare baserat på månadslön.
  Ta kontakt med Finlands Skådespelarförbund rf.

  I de kontrakt skådespelare haft på Svenska Teatern i tidigare produktioner...

  Läs mera
 • 24 sep 2013 WORKSHOP: ATT VARA UNG OCH GAMMAL IDAG

  TEATER VIIRUS ERBJUDER WORKSHOP FÖR ÄLDRE SKÅDESPELARE

  ATT VARA UNG OCH GAMMAL IDAG


  Viirus vill bjuda in äldre skådespelare (över 65 år) för att delta i en workshop tillsammans med skådespelarensem...

  Läs mera
 • 25 mar 2013 Filmex fullmakter

  Ni borde ha fått information om Filmex och fullmakter hemskickade till Er.
  Bekanta er med materialet och returnera fullmakten undertecknad senast den 15.4.2013. Det är oerhört viktigt, utan fullmakter...

  Läs mera
 • 22 mar 2013 Finlands Skådespelarförbund 100 år

  Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund fyller 100 år vilket firas 27-28.5.2013.

  Information om festligheterna finns i taltratten och på www.nayttelijaliitto.fi

  28.5 ordnas det en stor...

  Läs mera