Aktuellt


Filmex fullmakter

25 mar 2013

Ni borde ha fått information om Filmex och fullmakter hemskickade till Er.
Bekanta er med materialet och returnera fullmakten undertecknad senast den 15.4.2013. Det är oerhört viktigt, utan fullmakterna kan inte Filmex verka.