Aktuellt


Stipendier 2024

8 jan 2024

FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf’s STIPENDIER 

OBS! En korrigering har gjorts i Arppes stipendiekrav.

Kära medlemmar! Nu är det dags att ansöka om stipendier. Då du ansöker samtliga stipendier, bifoga en realistisk plan och budget samt meddela om du kan förverkliga projektet med ett mindre belopp än vad du ansökt om. Stipendieansökningar som överstiger ett belopp på 700 € beaktas inte. Styrelsen har i år beslutat att prioritera kursavgifter. FSS beviljar inte stipendier till personer som inte redovisat tidigare beviljade stipendier. 

 

 

Samtliga stipendieansökningar sänds som PDF per e-post till fss@skadespelare.fi eller per post till kansliet. 

FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf 

JOHANNESBRINKEN 2 C 24 

00120 HELSINGFORS 

 

 

STIPENDIER UR SKÅDESPELARNAS STIPENDIEFOND 

( I första hand ej för studerande ) 

Stipendierna är avsedda för våra medlemmars fortbildning, samt för att möjliggöra berikande 

resor i syfte att studera teater. Ändamålet bör framgå av den fritt formulerade ansökan. Kostnadskalkyl skall också bifogas. 

En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 29.2.2024 kl.23:59. 

Stipendiet ska redovisas senast inom ett år efter beviljandet. 

 

AUGUST ARPPES RESESTIPENDIER 

 

”… att sökas av högst 40 år gammal, vid svenskspråkig teater i Finland anställd sujett för 

studieresa till Sverige, Tyskland och/eller Österrike. Rese- och studieplan samt åldersintyg 

bör medfölja ansökan…” 

 

◆ sujett = skådespelare/skådespelerska 

◆ som åldersintyg godtas t.ex. kopia på identitetsbevis, körkort etc. 

◆ Förbundets styrelse har utvidgat donatorns strikta bestämmelser om att endast vid teater anställd kan söka stipendium till att omfatta alla yrkesverksamma FSS medlemmar som fyller de övriga kriterierna. Redogör på vilket sätt du är yrkesverksam. 

◆ En kort redogörelse över hur medlen använts skall tillställas styrelsen senast ett år 

efter det att stipendiet beviljats. 

◆ En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 29.2.2024 kl. 23:59. 

 

  • 22 mar 2024 Årsmöte 2024

    FSS ÅRSMÖTE 14.4.2024 KL 15:00!

    Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f har sitt Årsmöte på Svenska teatern söndagen den 14.4.2024 kl 15:00. Förutom själva årsmötet kommer också Antti Timonen (Näytte...

    Läs mera