Aktuellt


PrimeWeb förnyade Finlands Svenska Skådespelarförbunds hemsida

29 nov 2011
PrimeWeb förnyade Finlands Svenska Skådespelarförbunds hemsida

PrimeWeb förnyade Finlands Svenska Skådespelarförbunds hemsida. PrimeWeb skapar hemsidor åt B2B företag i molnet. PrimeWeb publiserar hemsidan med sitt egna verktyg Purple, som också finns i molnet. Purple kan bl.a. uppdatera texter, redigera bilder automatiskt i pixelrätt form och  epostmarkandsföra.

Jan Eriksson, 050 537 2411, (jan@primeweb.fi) på PrimeWeb Oy Ab berättar gärna fem orsaker varför det skulle löna sej för ditt företag att flytta till ett Purple moln.

  • 21 okt 2011 Märta Laurent

    FSS hedersmedlem Märta Laurent har lämnat oss. Förbundet hedrar Märtas minne.

    Läs mera
  • 25 jul 2011 August Arppes resestipendier

    August Arppes resestipendier kan sökas två gånger i året. Ansökningarna skall vara inlämnade 15.1 och 15.9. De kan sökas för studieresor till Sverige, Tyskland och eller Österrike. Du som söker skall ...

    Läs mera