Styrelse & funktionärer 2021

Liisa Blad , ordförande

Ville Sandqvist, viceordförande

Suppleant: Kira-Emmi Pohtokari

Anna Hultin (Svenska Teatern)
Suppleant: Sonia Haga (Svenska Teatern)

Alexander Wendelin (Lilla Teatern)
Suppleant:Maria Ahlroth (Viirus)

Kajsa Ek 
Suppleant: Herman Nyby

Amanda Nyman (Åbo Svenska Teater)
Suppleant: Jerry Wahlforss (Åbo Svenska Teater)

Johan Aspelin (Wasa Teater)
Suppleant:  Susanne Marins (Wasa Teater)

Stella Laine (Unga Teatern)
Suppleant: Frank Skog (Unga Teatern)

Tom Rejström
Suppleant: Mari-Helen Hyvärinen

Observatörer (Teaterhögskolan):
S3: Folke Narin och Sara Pirhonen

Förbundets verksamhetsgranskare:
Stina Engström (Saga Sarkola suppleant)
Mikael Andersson ( Niklas Häggblom suppleant)

FSS representanter i Finlands Skådespelarförbunds fullmäktige 2019-2021:

Harriet Abrahamsson
Johan Aspelin
Kajsa Ek
Riko Eklundh
Patrick Henriksen
Herman Nyby
Daniela Franzell
Stella Laine
Emelie Zilliacus

Pensionärerna representeras av:
Thomas Backlund
Janina Berman