Styrelse & funktionärer 2019-2020

Ville Sandqvist, ordförande

Patrick Henriksen, viceordförande

Suppleant: Tom Rejström

Anna Hultin (Svenska Teatern)
Suppleant: Cecilia Paul (Svenska Teatern)

Joachim Wigelius (Lilla Teatern)
Suppleant:Pelle Heikkilä 

Kajsa Ek 
Suppleant: Robert Kock

Jerry Wahlforss (Åbo Svenska Teater)
Suppleant: Amanda Nyman (Åbo Svenska Teater)

Susanne Marins (Wasa Teater)
Suppleant: Johan Aspelin (Wasa Teater)

Frank Skog (Unga Teatern)
Suppleant: Kristian Thulesius (Unga Teatern)

Liisa Blad
Suppleant: Matti Raita

Observatörer (Teaterhögskolan):
S4: Antonia Henn och Herman Nyby
S2: Folke Narin och Sara Pirhonen

Förbundets verksamhetsgranskare:
Stina Engström (Saga Sarkola suppleant)
Mikael Andersson ( Niklas Häggblom suppleant)

FSS representanter i Finlands Skådespelarförbunds fullmäktige 2019-2021:

Johan Aspelin
Stina Engström
Riko Eklundh
Patrick Henriksen
Daniela Franzell
Tom Rejström
Sophia Heikkilä
Kira-Emmi Pohtokari
Jan-Christian Söderholm


Pensionärerna representeras av:
Thomas Backlund
Janina Berman