Kontaktuppgifter

Finlands Svenska Skådespelarforbund r.f.
Johannesbrinken 2 C 24,
00120 Helsingfors

ordf Riko Eklundh +358 40 519 4309
riko@skadespelare.fi

sekr  Frida Staffans +358 50 375 5821
frida@skadespelare.fi

Ta kontakt