Kontaktuppgifter

Finlands Svenska Skådespelarforbund r.f.
Johannesbrinken 2 C 24,
00120 Helsingfors

ordf Ville Sandqvist +358 45 234 6495
ville.sandqvist@uniarts.fi

sekr  Frida Staffans +358 50 375 5821
frida@skadespelare.fi

Ta kontakt