Stipendier till FST:s frilansare för inspelningar i utbildningssyfte

5 maj 2014
Av ersättningarna för 2013 års inspelningar i undervisningssyfte delas totalt 83 000 euro ut i stipendier till FST:s frilansare.
Stipendierna kan sökas av personer som har bidragit till skapandet av ett av-verk som har visats i kanalen Yle Fem år 2013. I sin anhållan ska personen specificera vilka program han eller hon har varit med om att utarbeta åt Yle Fem år 2013 samt i hur stor utsträckning och i vilken uppgift han eller hon har deltagit i arbetet. För de som är anställda vid Yleisradio och MTV (månadsbasis eller annan periodbasis) finns för samma ändamål KOURA-fonden, vilket innebär att denna ansökningsprocess inte angår dem.
Summan som utdelas utgör kanalens relativa andel av de avtalsenliga inspelningarna i undervisningssyfte. Stipendiet beviljas flera sökande och dess storlek kan variera. Man stannade för stipendieförfarandet, eftersom det skulle bli så dyrt att redovisa ersättningarna på individnivå att det skulle bli inte mycket ersättningar kvar att dela ut.
Ett stipendium kan sökas till exempel för yrkesmässig fortbildning och utveckling, utveckling av ett program eller för annat motsvarande bruk. Av ansökan bör stipendiets användningsändamål och den penningsumma som söks framgå. Stipendier beviljas inte retroaktivt och inte heller för redan pågående användningsändamål. De fritt formulerade ansökningarna bör sändas in före den 31 august 2014 på adressen: Kopiosto / FST:s stipendier, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors.
I fjol beviljades dessa stipendier för sammanlagt 69 000 euro åt 21 personer.
Alla sökande meddelas skriftligen huruvida de har beviljats ett stipendium eller inte hösten 2014. Stipendiemottagarna publiceras på Kopiostos webbplats och i Kopiosto Uutiset. Stipendiemottagarna förbinder sig att sända in en fritt formulerad rapport om användningen av stipendiet till Kopiosto inom ett år det beviljats. Vid underlåtelse att rapportera kan stipendiet krävas tillbaka.
 • 3 maj 2014 Nytt ledarskap

  Vid årsmötet valdes ny ordförande för vårt förbund!
  Patrick Henriksen ställde inte upp för omval efter sju år vid klubban. Riko Eklundh valdes till ny ordförande för förbundet, en bekant post för hono...

  Läs mera
 • 2 apr 2014 Filmkurs på Suviranta

  http://www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas/kurssit/suvirannan-elokuvakurssi-11-18-6/

  Läs mera
 • 28 mar 2014 Kallelse till årsmöte

  Härmed kallas Ni till FSS årsmöte 13.4.2014 kl 15 på Teatermuséet! Välkomna!

  Läs mera
 • 23 mar 2014 Globe på ÅST

  Inbjudan till Utbildningsdag på ÅST med Shakespeare Globe Theatre och HamletLördag 10.5.2014CEFISTO och Åbo Svenska Teater vill bjuda dig på en kostnadsfri utbildningsdag kring Svenska kulturfondens s...

  Läs mera