Stipendier 2023

6 jan 2023

Kära medlemmar! Nu är det dags att ansöka om stipendier. Då du ansöker samtliga stipendier, bifoga en realistisk plan och budget samt meddela om du kan förverkliga projektet med ett mindre belopp än vad du ansökt. Stipendieansökningar som överstiger ett belopp på mer än 700 € beaktas inte. Styrelsen har i år beslutat att prioritera kursavgifter samt inträdesbiljetter. FSS beviljar inte stipendier till personer som inte redovisat tidigare beviljande stipendier. 
 
Samtliga stipendieansökningar sänds som PDF per e-post till fss@skadespelare.fi eller per post till kansliet. 
 
FINLANDS SVENSKA SKÅDESPELARFÖRBUND rf 
JOHANNESBRINKEN 2 C 24 
00120 HELSINGFORS 
 
STIPENDIER UR SKÅDESPELARNAS STIPENDIEFOND 
(I första hand ej för studerande) 
 
Stipendierna är avsedda för våra medlemmars fortbildning, samt för att möjliggöra berikande resor i syfte att studera teater. Ändamålet bör framgå av den fritt formulerade ansökan. Kostnadskalkyl skall också bifogas. 
 
En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 28.2.2023 kl.23:59. 
 
Stipendiet ska redovisas senast inom ett år efter beviljandet. 
  
AUGUST ARPPES RESESTIPENDIER 
 
”… att sökas av högst 40 år gammal, vid svenskspråkig teater i Finland anställd sujett för studieresa till Sverige, Tyskland och/eller Österrike. Rese- och studieplan samt åldersintyg bör medfölja ansökan…” 
 
◆ sujett = skådespelare/skådespelerska 
◆ som åldersintyg godtas t.ex. kopia på identitetsbevis, körkort etc. 
◆ Förbundets styrelse har utvidgat donatorns strikta bestämmelser om att endast vid teater anställd kan söka stipendium till att omfatta alla yrkesverksamma FSS medlemmar som fyller de övriga kriterierna. Redogör på vilket sätt du är yrkesverksam. 
◆ En kort redogörelse över hur medlen använts skall tillställas styrelsen senast ett år efter det att stipendiet beviljats. 
◆ En skriftlig ansökan skall vara inlämnad senast 28.2.2023 kl. 23:59. 

Stipendiet ska redovisas senast inom ett år efter beviljandet. 

  • 9 apr 2023 Årsmöte 2023

    Finlands Svenska Skådespelarförbund kallar till stadgeenligt Årsmöte söndagen 23.4. kl 15 på Svenska Teatern och på distans på Zoom.  Övriga mötesdokument kommer senare.Efter årsmötet ordnas paneldisk...

    Läs mera