Märta Laurent

21 okt 2011

FSS hedersmedlem Märta Laurent har lämnat oss. Förbundet hedrar Märtas minne.