August Arppes resestipendier

25 jul 2011

August Arppes resestipendier kan sökas två gånger i året. Ansökningarna skall vara inlämnade 15.1 och 15.9. De kan sökas för studieresor till Sverige, Tyskland och eller Österrike. Du som söker skall vara under 41 år och arbeta vid svenskspråkig teater i Finland.
Kom ihåg att utöver rese- och studieplan så måste , enligt donatorns testamente, till ansökan ett åldersintyg bifogas (kopia på körkort t.ex.) och kopia på ett arbetskontrakt för att styrka att man har ett giltigt avtal med en finlandssvensk teater.

Skicka in din ansökan till kansliet, FSS, Johannesbrinken 2 C 24, 00120 Helsingfors.